All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Cercetare fundamentală și aplicativă

În domeniile materialelor și tehnologiilor se desfășoară prin intermediul a 2 centre de cercetare acreditate intern în UPT și integrate departamentului de Ingineria Materialelor și Fabricației:

 

Centrul de cercetări pentru

Procesarea şi Caracterizarea Materialelor Avansate (CCPCMA)

- Director Prof.dr.ing. Viorel Aurel Șerban

 

Centrul de cercetări în Inginerie Integrată

- Director Prof.dr.ing. George Drăghici

Contact

 

Adresa:

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

Departamentul Ingineria Materialelor și Fabricației

Bd. Mihai Viteazul nr. 1
300222 TIMISOARA
 

Tel. +40 256 403611
 

E-mail: daniela.obicean@upt.ro