All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Departamentul IMF

A fost înființat în anul 2005 prin fuziunea catedrelor:
- Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)
- Știința Materialelor și Tratamente Termice (SMTT)
și a colectivului de
- Utilajul și Tehnologia Sudării (UTS)

 

Misiunea departamentului IMF

În conformitate cu Carta UPT este cea de:

- producere şi sintetizare a cunoaşterii în domeniile de specialitate Ingineria materialelor și Inginerie industrială prin cercetare ştiinţifică avansată, cercetare, dezvoltare şi inovare

- transferul cunoaşterii către societate, prin activităţi de formare iniţială şi continuă de nivel universitar şi postuniversitar şi prin diseminarea ei prin publicaţii şi / sau prin implementare

* Plan strategic de dezvoltare IMF 2016

* Plan operaţional pentru anul 2019

 

Concretizarea acțiunilor departamentului

Se realizează prin:

- Activități academice în domeniul ingineresc al materialor și tehnologiilor de procesare

- Cercetare fundamentală și aplicativă pentru producerea, procesarea și caracterizarea materialelor avansate și inginerești

 

 

Contact

 

Adresa:

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

Departamentul Ingineria Materialelor și Fabricației

Bd. Mihai Viteazul nr. 1
300222 TIMISOARA
 

Tel. +40 256 403611
 

E-mail: daniela.obicean@upt.ro