Activitati

CCII desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, proiectare de produse si tehnologii, dezvoltare tehnologica si transfer de tehnologie spre industrie.
In functie de natura activitatilor desfasurate, CCII beneficiaza de finantare prin granturi, contracte, donatii si sponsorizari.


Granturi/contracte internationale:
 1. FP6-NMP2-CT-2004-2008-507487, Virtual Research Lab for a Knowledge Community in Production - VRL-KCiP Network of Excellence, Program Cadru 6, Coord. INP Grenoble, Resp. UPT: Prof. dr. ing. George Draghici
 2. FP-7-REGIONS-2007-2010-2-205887, WE STEER-Support Actions for the Emergence of a Research - Driven Automotive Cluster in West Romania, Program Cadru 7,  Resp. UPT: Prof. dr. ing. Silea I., SL dr. ing. But Adrian
 3. LLP-LdV-TOI-2008-FR-117025, Certified Integrated Design Engineer - iDesigner, Program Leonardo da Vinci, Coord. INP Grenoble, Resp. UPT: Prof. dr. ing. George Draghici
 4. LLP LdV/PAR/2009/RO/051: European Network for Plastics and Composites Training, Program Leonardo da Vinci, Resp. UPT: Conf. dr. ing. Daniel Stan
 5. ERA-NET, MNT 7-021/2010, Ultrasonic assisted processes for machining of high precision components, Resp. UPT: SL dr. ing. Cristian Turc

Granturi/contracte nationale:
 1. CNCSIS tip A 66/2002, 10/2003, 10/2004, Conceptia inovanta, colaborativa, integrata a produselor, Director Prof.  dr. ing. George Draghici
 2. CNCSIS tip C 85-33501/34 2002-2004, Conducerea în timp real a operatiilor de lucru în sistemele de fabricatie, Director Conf. dr. ing. Eugen Pamintas
 3. CNCSIS tip A 638-T32/2005 si GR76/2007, Cercetari asupra reducerii nivelului de zgomote si vibratii din actionarile masinilor si utilajelor de prelucrare, Director Prof. dr. ing. Petru Suru
 4. CEEX 41/2005-2008, Innovative Manufacturing Network - IMAN, Program Cercetare de Excelenta, Resp. UPT: Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan
 5. CEEX 243/2006-2008, Retea nationala de in domeniul ingineriei integrate a produselor si proceselor - INPRO, Program Cercetare de Excelenta, Coord. UPT, Director: Prof. dr. ing. George Draghici
 6. CEEX 238/2006-2008, Retea pilot de cercetare - experimentare a unui nou proces de productie bazat pe predictia defectelor on-line pentru mentenanta integrata si fiabilitate, aplicabile unei instalatii de detritiere - CONTMENT, Program Cercetare de Excelenta, Coord. ICSI Rm. Valcea, Resp. UPT: Prof. dr. ing. George Draghici
 7. CEEX 265/2006-2008, Virtual research center for integrated technologies with applications of the electro-acoustic energy in the advanced materials engineering - ULTRATECH, Program Cercetare de Excelenta, Resp. UPT: Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan
 8. PN-II nr. 71-133/2007-2010, Expert systems for the optimisation of technological processes - ESOP, Resp UPT: Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan.
 9. CEEX 130/2006-2008, Materials, technologies and equipment for 2D and 3D cold forming - MATEPROF, Program Cercetare de Excelenta, Resp. UPT: Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan
 10. POSDRU/81/3.2/S/53084/2010-1011, Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate  bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila, Resp. UPT: Prof. dr. ing. Silea I., SL dr. ing. But Adrian
 11. POSDRU/125/5.1/S/134003/2014-2015, Insertie activa pe piata muncii prin FORmare profesionala inovativa in domeniul INGineriei - FORMING, Lider Partener UPT: Prof. dr. ing. George Draghici

Contracte cu terti derulate (selectie):
 1. HTEC-Haas Technical Education Center, Timisoara, Romania, Resp: SL dr. ing.  Adrian But (2008)
 2. Asistenta pentru formarea cadrelor tehnice în domeniul controlului statistic al proceselor de fabricatie, SC SIEMENS VDO AUTOMOTIVE S.R.L., SC HELLA ELECTRONICS S.R.L., SC Continental Automotive Romania SRL, Resp: Conf. dr. ing. Ion Grozav (2008, 2009, 2010)
 3. Cooperation and mutual support between Walter Romania and Training Center for Metal Cutting Technology within the Timisoara Politehnica, Resp: SL dr. ing. Adrian But (2009)
 4. KAESER  support for HTEC within POLITEHNICA, Resp: SL dr. ing.  Adrian But (2010)
 5. Train the trainer-SIEMENS-UPT, Resp: SL dr. ing.  Adrian But (2010)
 6. Studii privind îmbunatatirea preciziei dimensionale si de forma a produselor din industria auto, SC Continental Automotive Romania SRL, Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2011)
 7. Asistenta tehnica în domeniul controlului statistic si a masurarilor tridimensionale, SC Continental Automotive Romania SRL, Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2011)
 8. Cercetari si investigatii privind precizia dimensionala si de forma a unor componente specifice Elbromplast, S.C. ELBROMPLAST Plastivaloire Timisoara, Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2012)
 9. Cercetari si consultanta tehnica privind îmbunatatirea preciziei unor componente de motor din industria automotive specifice firmei MAHLE, SC MAHLE componente de motor SRL, Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2013, 2014)
 10. Servicii de consultanta pentru inovare si asistenta tehnologica pentru matrite cu activare ultrasonica, S.C. NANO Inteliform, Resp: Conf. dr. ing. Daniel Stan (2013)
 11. Studiu privind factorii de influenta asupra calitatii produselor injectate, S.C. Inteliform MicroInjection Timisoara, Resp: Conf. dr. ing. Daniel Stan (2014)
 12. Determinari reologice si asistenta tehnica pentru stabilirea capacitatii de curgere a materialelor plastice din productia curenta, MGI Coutier SRL, Resp: Conf. dr. ing. Daniel Stan (2015)
 13. Cercetari si consultanta tehnica privind ameliorarea calitatii la masurarea tridimensionala a unor produse din materiale polimerice, SC Plasess SRL,  Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2016)
 14. Cercetari privind ameliorarea calitatii sistemelor de iluminat din industria auto, SC Hella România SRL, Resp: Conf. dr. ing. Aurel Tulcan (2017)

Afilieri la organisme profesionale si stiintifice

Manifestari stiintifice organizate

Teze de doctorat sustinute:
 1. Ioana Filipas - Définition et mise en œuvre d'un pilotage adapté à la réactivité industrielle, cond. st. in cotutela Prof. dr. ing. George Draghici si Prof. Abdelah El Moudni (UTBM, Franta) (2001)
 2. Nicolae Brinzei - Contribution à la modélisation et à la commande modulaire des systèmes de production par une approche UML et réseaux de Petri, cond. st. in cotutela Prof. dr. ing. George Draghici si Prof. Michel Ferney (UTBM, Franta) (2003)
 3. Emil Cupsa - Dezvoltarea de metode si mijloace de asigurare si gestiune a calitatii în fabricatia de masa, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2006)
 4. Aurelia Marsieu - Cercetari privind evaluarea si gestionarea competentelor profesionale în vederea implementarii ingineriei integrate, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2006)
 5. Cristian Cosma - Studii privind optimizarea tehnicii de Reverse engineering la realizarea produselor injectate din materiale plastice, cond. st. Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan (2008)
 6. Adrian-Ilie Dume - Cercetari privind imbunatatirea tehnicilor de prototipare rapida prin frezare, cond. st. Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan (20080
 7. Vasile Anghel - Cercetari privind modele, metode si mijloace de mentenanta industriala aplicata in domeniul nuclear, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2009)
 8. Alin Nicusor Sirbu - Cercetari teoretice si experimentale privind activarea cu ultrasunete a proceselor de curgere a materialelor polimerice, cond. st. Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan (2009)
 9. Sorin George Lemac - Modelarea geometrica, ca tehnica de cuplare a sistemelor CAD-CAM de conceptie si fabricatie a entitatilor geometrice, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2010)
 10. Ana-Andreea Mihartescu - Integrarea cerintelor utilizatorului in faza de conceptie a produselor, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2011)
 11. Felicia Veronica Banciu - Dezvoltarea unui model de conceptie inovanta, colaborativa a produselor, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2011)
 12. Vlad Tut - Cercetari privind imbunatatirea proiectarii matritelor de injectat folosind elemente specifice sistemelor expert, cond. st. Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan (2011)
 13. Daniel Rotar - Studiul curgerii materialului plastic prin retele si cavitati cu aplicatie la microinjectare, coordonator stiintific prof. Tudor Iclanzan (2011)
 14. Iancu Serban - Studiul activarii ultrasonice a proceselor de curgere a materialelor polimerice termoplastice cu aplicare la procedeele de microinjectare si injectare a pieselor cu pereti subtiri, cond. st. Prof. dr. ing. Tudor Iclanzan (2012)
 15. Adrian Orita - Metodologie de conceptie integrata a produselor în context PLM, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2012)
 16. Cristian Cioana - Metode de integrare a tehnicii Reverse Engineering în concep?ia, fabrica?ia ?i controlul dimensional al pieselor injectate din materiale polimerice, cond. st. Prof. Tudor Iclanzan (2012)
 17. Ioan Dorian Stef - Dezvoltarea produsului in contextul fabricii digitale, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2012)
 18. Stelian Cornel Florica - Contributii privind conceptia colaborativa a produsului în platforme PLM distribuite, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2014)
 19. Andrei Adam - Contributii privind îmbunatatirea calitatii pieselor miniaturale sau cu pereti subtiri obtinute prin injectare activata ultrasonic, cond. st. Prof. Tudor Iclanzan (2015)
 20. Daniel Tiuc - Contributii privind managementul calitatii proiectului în industria automotive, cond. st. Prof. dr. ing. George Draghici (2016)

Prezentare generala

Activitati

Colectivul de cercetare

Infrastructura de cercetare

Publicatii reprezentative

Contact


The International Conference on
INTEGRATED ENGINEERING C2I
Timisoara, Romania
Web Page Maker, create your own web pages.